Gmina Dopiewo pozyskała kolejną dotację na doposażenie miejsc rekreacji w dwóch miejscowościach. Jedno z tych miejsc znajduje się w Zborowie nad jeziorem Niepruszewskim, gdzie dzięki dofinansowaniu na „Owocowej Plaży” powstanie utwardzona ścieżka. Drugie - w Dąbrówce, gdzie na Placu Szlaku Bursztynowego zostanie wyposażona wiata służąca mieszkańcom.  Koszt  wykonania projektu o nazwie „Budowa ciągu pieszego przy jeziorze Niepruszewskim w Zborowie oraz wyposażenie wiaty w Dąbrówce w Gminie Dopiewo”, którego zakończenie zaplanowano na listopad tego roku, wynosi ponad 195 tys. zł, z czego dotacja, wynosząca blisko 125 tys. zł, pokryje  blisko 64%.

Celem realizacji pierwszej części zadania jest zwiększenie dostępności terenu rekreacyjno-sportowego, zlokalizowanego przy jeziorze w Zborowie - na działce 2/47, dla osób, które do tej pory mogły napotykać na utrudnienia podczas przemieszczenia się i skorzystania z niektórych atrakcji. Ścieżka z pewnością ułatwi poruszanie się niepełnosprawnym i rodzicom z wózkami.

Celem wykonania drugiej części projektu jest rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscu dynamicznego rozrostu osiedli mieszkaniowych, pełniącym dla mieszkańców całej Dąbrówki ważną funkcję przestrzeni publicznej. Zakupione zostaną - ławki i stoły ogrodowe oraz stojaki na rowery i kosze na śmieci.

Obydwa miejsca zyskują sukcesywnie na atrakcyjności i funkcjonalności, w dużej mierze dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym przez Urząd  Gminy Dopiewo.

Teren wokół jeziora Niepruszewskiego w Zborowie w 2020 r. został doposażony w elementy małej architektury (ławki i leżanki). Utworzono tu miejsce obserwacji przyrody, poprzez zamontowanie lunety dwustanowiskowej dla osób niepełnosprawnych. To efekt realizowanych projektów: „Miejsca obserwacji przyrody nad jeziorem Niepruszewskim w Zborowie w Gminie Dopiewo” oraz „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Niepruszewskiego w zborowie w Gminie Dopiewo”.

Wykonanie Placu Szlaku Bursztynowego w Dąbrówce zostało w części dofinansowane ze środków pozyskanych przez Urząd Gminy Dopiewo poprzez Lokalną Grupę Działania „Źródło”. W ramach zrealizowanego w 2019 r. projektu pn. „Zagospodarowanie działki przy ul. Komornickiej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo Etap I” wykonano m.in. wiatę biesiadną, wolnostojącą ścianę wykorzystywaną do projekcji filmów podczas seansów kina plenerowego, a także strefę street workout i siłownię zewnętrzną.

Operacja pn. „Budowa ciągu pieszego przy jeziorze Niepruszewskim w Zborowie oraz wyposażenie wiaty w Dąbrówce w Gminie Dopiewo” dofinansowana jest ze środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Milena Wolna
Fot. Archiwum UG Dopiewo i GOSiR Dopiewo

pasek logotypów dotyczących projektu