Żelazne Gody obchodzą dzisiaj Państwo Mirosława i Henryk Pawłowscy, od 2017 roku mieszkańcy Skórzewa. Wspólnie przeżyte 65 lat to piękna okazja do złożenia życzeń, wręczenia kwiatów i kosza upominkowego. W tym celu 7 kwietnia 2021 r. Jubilatów odwiedzili przedstawiciele Samorządu Gminy Dopiewo.

Państwo Pawłowscy zawarli związek małżeński 7 kwietnia 1956 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pieszycach. Pochodzą z Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku. Skórzewo w który mieszkaja od 4 lat przypadło im do gustu. Cieszą się życiem na emeryturze, bliskością z dziećmi i wnukami. Pan Henryk przez wiele lat sprawował funkcję Sekretarza Urzędu JST natomiast Pani Mirosława pracowała w Referacie Ochrony Środowiska, oboje są jak sami mówią rasowymi urzędnikami.

Jubilatom gratulujemy! Życzymy zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności na kolejne, wspólnie przeżyte lata.

BS fot. BS

Data wydarzenia: 
2021-04-07 12:00
Jubilaci ze Skórzewa 65-rocznica małżeństwa