Mieszkańcy Gminy Dopiewo znów mogą wnioskować o instalację odnawialnych źródeł energii. W poniedziałek 19 kwietnia 2021 o godz. 9.00 rozpocznie się nabór uzupełniający reaktywowanego projektu „Eko-energia”. Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2021r. Udostępniamy regulamin i pozostałe dokumenty dotyczące tego naboru na stronach: dopiewo.pl i bip.dopiewo.pl (od 12 kwietnia 2021 r.), z  którymi powinny się zapoznać osoby zainteresowane uczestnictwem.

Godzina rozpoczęcia składania wniosków (9.00 rano w poniedziałek 19 kwietnia 2021 r.) dotyczy zarówno naboru internetowego przez ePUAP, jak i naboru bezpośredniego poprzez złożenie dokumentacji papierowej w Urzędzie Gminy Dopiewo. W pierwszym przypadku wnioski złożone przed godz. 9.00 w dniu 19 kwietnia 2021 r. nie będą brane pod uwagę w ustaleniu listy uczestników. W przypadku drugim nie ma możliwości rezerwacji godziny wizyty w Urzędzie dotyczącej naboru.

Regulamin i inne dokumenty, dotyczące naboru uzupełniającego znajdują się tutaj - kliknij, żeby przejść.

„Eko - energia” to projekt partnerski Gmin: Dopiewo i Komorniki, którego wartość oszacowano na 10 mln zł. Uczestnicy mogą uzyskać w tym przypadku aż 85% dofinansowania do paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Instalacje będzie wykonywała firma wyłoniona przez urząd w drodze przetargu. Instalacje nie będą mogły przekraczać zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa domowego, powiększonego o 20%. Nabór uzupełniający będzie dotyczyć instalacji o dostępnych parametrach, które zostały „uwolnione” podczas weryfikacji listy uczestników (i posesji), zrekrutowanych w 2017 r,. którą Urząd Gminy Dopiewo przeprowadził na przełomie lutego i marca 2021 r.

Projekt pn. „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” złożony został w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (konkurs Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17).

Wcześniejsza informacja na ten temat:

AM

Data wydarzenia: 
2021-04-12 12:00
Odnawialne Źródła Energii