Najbardziej utalentowani młodzi sportowcy Gminy Dopiewo otrzymali 5 marca stypendia sportowe z rąk pełniącego funkcję Wójta - Zbyszka Górnego i Przewodniczącego Rady Gminy - Leszka Nowaczyka. Uroczystość, prowadzoną z zachowaniem przeciwcovidowych zasad bezpieczeństwa, zorganizował GOSiR Dopiewo w hali sportowej. Oprócz przedstawicieli rodzin wyróżnoionych sportowców, adeptów różnych dyscyplin, na sali nie zabrakło wśród publiczności - radnych Gminy Dopiewo. Gościem honorowym była dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania, mieszkanka Gołusek - dr Ewa Bąk. Galę poprowadził Marcin Napierała - dyrektor GOsiR.

AM, fot. A. Mendrala