Ukazał się pierwszy numer kwartalnika „Misjonarz z Palędzia”, którego wydawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka. To nowa inicjatywa palędzian, dla których pochodzący z ich miejscowości nestor polskich misjonarz, znany m.in. z opieki nad trędowatymi i  działalności oświatowej w Indiach, jest siłą napędową - spirytus movens. Werbista spędził w Indiach 56 lat - najpierw w dżungli wśród Awidasów, potem w Purii nad Zatoką Bengalską. Od 11 lutego 2018 r. trwa proces beatyfikacji o. Mariana Żelazka (1918-2006), rozpoczęty w jego kościele parafialnym w Purii. 88-letnie życie misjonarza oraz 19-letnia historia i plany Towarzystwa z pewnością dostarczą wielu tematów do kolejnych  numerów kwartalnika.

Towarzystwo Pamięci Ojca Mariana Żelazka z Palędzia powstało w 2002 r. w związku z wizytą duchownego w Polsce i rodzinnym Palędziu. Ma na swoim koncie przygotowanie wielu wizyt duchownych z Indii, następców  i współpracowników o. Mariana, werbistów z ośrodków w kraju i przedstawicieli rodziny misjonarza. Przygotowało albumy, płyty i wystawy o nim. Co roku, w rocznicę śmierci o. M. Żelazka, organizuje obchody związane z patronem. Obecnie liczy 15 członków.

Z inicjatywy palędzkiego Towarzystwa Pamięci Ojca Mariana Żelazka  3 lata temu Gmina Dopiewo postawiła przy ul. Nowej w Palędziu pamiątkową tablicę przybliżającą postać duchownego – obok niej kiedyś stał dom rodzinny Żelazków. Odsłonięciu tablicy towarzyszyły jubileuszowe obchody, związane ze 100-leciem urodzin misjonarza. W związku z nominacją  o. M. Żelazka do Nagrody Nobla w  2002 r., za sprawą Towarzystwa, jedna z ulic w Palędziu otrzymała jego imię, a 5 lat później na ścianie świetlicy wiejskiej w Palędziu wmurowano tablicę upamiętniającą jego wizytę. 2 lata później na głównym skrzyżowaniu miejscowości stanął pomnik poświęcony duchownemu, wokół którego zagospodarowano zielenią skwer. Jedno z rond Gminy Dopiewo, znajdujące się przy kościele w Skórzewa, w którym Marian Żelazek został ochrzczony, otrzymało w 2018 r. imię zasłużonego werbisty z Palędzia.  

AM, fot. Arch. Towarzystwa

 

informacje dodatkowe o o. M. Żelazku - kliknij tutaj

 

Kwartalnik w postaci pdf - część 1 

PDF icon misjonarz_z_paledzia_nr_1-2021_cz.1._chrzest_i.szymkowiak_wystawa.pdf

Kwartalnik w postaci pdf - część 2

PDF icon misjonarz_z_paledzia_nr_1-2021_cz._2_babcia_antonina_i_dziadek_marcin_zelazkowie.pdf