Domowa Opieka Medyczna

Z uwagi na znaczącą liczbę Pacjentów z COVID-19 przebywających w izolacji domowej, udostępniono narzędzie umożliwiające bieżące monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Do monitorowania posłuży pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikacja PulsoCare do przekazywania i monitoringu stanu zdrowia.

Pacjenci z COVID-19, którzy:

  • ukończyli 55 lat są automatycznie włączeni do programu Domowej Opieki Medycznej. Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID-19 pacjentowi zostanie dostarczony pulsoksymetr przez pracownika Poczty Polskiej.
  • mają mniej niż 55 lat wykorzystują jedną z dwóch ścieżek:
  • wypełniają formularz PulsoCare, który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia lub
  • kwalifikowani są przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zarejestrowanego w systemie DOM.
  • Po zakończeniu izolacji należy zgłosić chęć zwrotu pulsoksymetru poprzez:
  1. automatyczną infolinię zwrotu pulsoksymetrów: 22 256 53 75
  2. aplikację PulsoCare – „zwrot pulsoksymetru”
  3. infolinię 792 654 100

Monitoringiem są takie parametry jak, poziom saturacji, czyli nasycenie krwi tętniczej tlenem, tętno, temperatura ciała oraz objawy chorobowe. Wprowadzenie bieżącego nadzoru nad pacjentami pozostającymi w izolacji domowej jest konieczne ze względu na wysoki poziom stwierdzanych zakażeń. Taki nadzór będzie sprawowany w sposób ciągły przez Centrum Kontaktu powołane przez Ministerstwo Zdrowia. Więcej informacji o programie - sprawdź