Dzienny Dom Opieki Medycznej w Dąbrowie – trwa nabór.

Gmina Dopiewo wraz ośmioma innymi wielkopolskimi samorządami uczestniczy w unijnym projekcie „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski”, którego głównym założeniem jest funkcjonowanie Zintegrowanego Centrum Opieki. Z jego bezpłatnej ofert, m.in. z Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dąbrowie mogą korzystać mieszkańcy gminy Dopiewo.

Mamy za sobą pierwsze poł roku istnienia placówki, która działa od 1 sierpnia 2020r. w Dąbrowie. Lokal został w pełni wyposażony i przystosowany na potrzeby pacjentów z różnymi schorzeniami. Naszymi pacjentami są osoby, które potrzebują rehabilitacji po przebytej hospitalizacji bądź mają wskazania do dalszej rehabilitacji podyktowane endoprotezami czy tez innymi schorzeniami. Od początku działalności DDOM zostało przyjętych 23 pacjentów, wszyscy uczestnicy zostali objęci pomocą pielęgniarską, rehabilitacyjną, psychologiczną, logopedyczną, dietetyczną i terapii zajęciowej.

Program pomocy i rehabilitacji obejmuje 9 podpoznańskich gmin: Dopiewo, Stęszew, Suchy Las, Kórnik, Buk, Kleszczewo, Kostrzyn a także i Komorniki oraz Mosina.

By pacjent zakwalifikował się do pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej musi spełniać z niżej wymienionych warunków:

  • Są pacjentami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, bądź w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone im zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie wypisu ze szpitala),
  • Ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny wg skali Barthel: 40-65 punktów),
  • Nie są wyłączeni z możliwości otrzymania wsparcia w DDOM (wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby w przypadku, których podstawowym wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienia) (weryfikacja na podstawie oświadczenia pacjenta),
  • Są pacjentami wymagającymi ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym (weryfikacja na podstawie skierowania do DDOM),
  • Są pacjentami mającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (weryfikacja na podstawie oświadczenia pacjenta i/lub w systemie EWUŚ).

Na dzień dzisiejszy pacjenci, którzy przebywają w Dziennym Domu Opieki Medycznej maja zagwarantowaną kompleksową opiekę, dysponujemy sala rehabilitacyjną gdzie korzystamy z nowoczesnych sprzętów dając naszym pacjentom komfort zabiegów jak i możliwość sprawnego dojścia do siebie po przebytej chorobie. Mamy również w pełni wyposażony gabinet zabiegowy i całodniowa opiekę pielęgniarską. Dla podopiecznych DDOM prowadzona jest terapia zajęciowa mająca na celu poprawienie kondycji pamięciowej, manualnej jak i czuciowej osobom po udarach lub wylewach. W terapii zajęciowej stosowane są metody zajęć pobudzające kreatywność i odnajdywania na nowo pasji. Pacjenci maja do dyspozycji kącik wypoczynkowy z telewizorem i bogato zaopatrzoną biblioteczkę. Podopieczni mają zagwarantowany transport z miejsca zamieszkania do placówki i z powrotem, posiłek (śniadanie, owoce, obiad oraz kawę i herbatę). Dla naszych pacjentów mamy również zagwarantowane konsultację specjalistów przyjmujących w naszej przychodni Centermed Poznań na sw. Marcinie. Pacjenci są tam przez nas dowożeni.

Wszyscy dbając wspólnie o własne zdrowie, zachowujemy wszystkie reżimy sanitarne dające nam gwarancję pewności i bezpieczeństwa.

Nabór uczestników na dzienny pobyt cały czas trwa. Zapraszam do kontaktu z kierownikiem Dziennego Domu panią Agnieszką Wilkołek pod numerem telefonu 798-852-835.

Agnieszka Wilkołek
Kierownik Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dąbrowie