Dopiewski Budżet Obywatelski

To już szósta edycja DBO. W tym roku wyłonimy projekty, które zostaną zrealizowane w 2022 roku. Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Dopiewo do uczestnictwa w tworzeniu projektów, do głosowania na wybrane zadania i w konsekwencji do świadomego korzystania ze zrealizowanych inwestycji.

Na projekty zadań czekamy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021r.

Dotychczas, dzięki kreatywności i aktywności mieszkańców, zrealizowaliśmy wspólnie w ramach Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego, takie inwestycje jak: montaż nowych i doposażenie istniejących placów zabaw, budowa dwóch pumptracków, w okresie ferii zimowych uruchomiono sztuczne lodowisko, zagospodarowano teren wokół stawu, zmodernizowano nawierzchnię boiska do frisbee, utworzono nowe miejsca rekreacji oraz rozbudowano istniejące o elementy małej architektury, zamontowano wyświetlacze prędkości, zakupiono mobilne zabezpieczenie wodne, quada oraz utwardzono nawierzchnie pod parking dla wozów OSP.

Strona Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego:

dbo.dopiewo.pl 

DBO wykres 2

Co to jest DBO?

DBO jest częścią budżetu Gminy Dopiewo, przeznaczoną na realizację zadań zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców, formą konsultacji społecznych. Mieszkańcy zgłaszają projekty zadań i decydują w głosowaniu o tym, które zostaną zrealizowane przez Gminę.

Zasady

Pula środków przeznaczonych na DBO 2022 wynosi 300 tys. zł. Zostanie ona podzielona między trzy grupy sołectw, w ramach których zostaną wyłonione w drodze głosowania projekty do realizacji.

Zgłaszanie projektów

Projekt zadania musi dotyczyć sołectwa na terenie, którego mieszka wnioskodawca. Sołectwa podzieliliśmy na 3 grupy, ze względu na wielkość. Wprowadziliśmy współczynnik korygujący, wyrównujący szanse mniejszych miejscowości na realizację projektów.

Publikacja projektów

Dostarczone do Urzędu Gminy Dopiewo propozycje będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej dbo.dopiewo.pl  To od wnioskodawcy zależy, co i w jaki sposób „opowie” o projekcie czy jego realizacja jest realna, biorąc pod uwagę lokalizację i budżet. Kolejnym krokiem jest przekonanie innych do swojego pomysłu i zachęcenie ich do oddania głosu na ten właśnie projekt.

Weryfikacja i uzupełnianie wniosków

Aby propozycja została pozytywnie zweryfikowana, musi spełniać określone wymagania. Już podczas pisania projektu, gdy pojawią się wątpliwości (np. lokalizacja, istniejąca infrastruktura, kosztorys), pomocą służą pracownicy UG, którzy podczas konsultacji pomogą je rozwiać.

Publikacja listy projektów

Przesłane propozycje projektów zostaną zweryfikowane przez powołaną do tego celu komisję. Po zatwierdzeniu zostaną umieszczone na liście do głosowania. To mieszkańcy zadecydują, które z nich zostaną zrealizowane.

dbo_2022_zestawienie

Głosowanie

Po opublikowaniu listy propozycji, każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo będzie mógł oddać jeden głos na wybrany przez siebie projekt, bez względu na to jakiego sołectwa dotyczy. Głosować będzie można w formie elektronicznej oraz papierowej.

Ogłoszenie wyników

Po zliczeniu głosów elektronicznych i papierowych nastąpi ogłoszenie wyników z informacją, które projekty zostaną zrealizowane w następnym roku budżetowym - 2022.

DBO_analiza

Historia

Rok 2016 był rokiem pilotażowym. W przypadku DBO 2017 zaczynaliśmy od kwoty 150 tys., o którą rywalizowały ze sobą wszystkie zgłoszone projekty. Druga edycja odbyła się na tych samych zasadach. Od 2019 pula środków została powiększona do 300 tys. zł, a  projekty rywalizowały ze sobą w ramach trzech grup sołectw o część puli środków. Każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, mógł przekazać swój głos na dowolny projekt. System się sprawdził i obowiązuje nadal w szóstej edycji.

DBO wykres porownanie lat

Beata Spychała, graf. BS, fot. MJ