Zbyszko Górny został wyznaczony 19 stycznia 2020 r. przez Premiera do pełnienia funkcji Wójta Gminy Dopiewo - od 20 stycznia 2021 r. do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego przez mieszkańców Wójta. Z wnioskiem o Jego wyznaczenie wystąpił 14 stycznia Wojewoda Wielkopolski za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uzasadnieniem powołania osoby pełniącej obowiązki Wójta w gminie jest wygaśnięcie mandatu Wójta w trakcie kadencji, np. w związku ze śmiercią włodarza. Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała zmarł 9 grudnia 2020 r., natomiast wygaśnięcie Jego mandatu stwierdził 21 grudnia Komisarz Wyborczy I w Poznaniu. Przedterminowe wybory zostały wyznaczone przez Premiera na 7.03.2021 r.

Zbyszko Górny ma doświadczenie samorządowe. Był radnym w Radzie Miasta Poznania w latach 2014 – 2018 (Wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej) i Przewodniczącym Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo w Poznaniu w latach 2006 – 2015. Zawodowo zajmuje się logistyką. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej – mgr inż. automatyki i metrologii elektrycznej. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym (projektowanie systemów logistycznych, pedagogika) oraz Szkołę Podchorążych Rezerwy w Chorzowie.

zdjęcie - źródło: https://www.facebook.com/zbyszko.gorny

informacje na temat przedterminowych wyborów - kliknij tutaj
 

AM

Zbyszko Górny - pełniący obowiązki Wójta Gminy Dopiewo od 20 stycznia 2021 r.