Pary małżeńskie obchodzące w 2021 r. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego prosimy o zgłoszenie tego faktu osobiście przez małżonków w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego w terminie od 1 do 28 lutego 2021r. Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku do Prezydenta RP o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ”i zorganizowania uroczystości ich wręczenia.

W myśl ustawy, dotyczącej przetwarzania danych osobowych, Urząd Stanu Cywilnego nie ma uprawnień do skierowania do Państwa pisemnego zapytania o zgodę. Dlatego jubilaci muszą ten fakt zgłosić osobiście. Ci, którzy się nie zgłoszą, nie zostaną ujęci w zbiorowym wniosku przekazywanym za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Prezydenta RP.

Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 24 (budynek starej poczty) pokój 2, tel 61 8 906 429.

Urząd jest czynny w poniedziałki  w godz. 9.00 - 17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Natalia Szajstek
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

Data wydarzenia: 
Od 2021-02-01 00:00 do 2021-02-28 23:55