W listopadzie rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ks. Alfonsa Majcherka, Magnackiej, Zacisze, Wiosennej i Marcowej oraz chodnika w ciągu ul. Ks. Alfonsa Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej wraz z oświetleniem.

W ramach inwestycji:

  • wykonana zostanie kanalizacja sanitarna tłoczna oraz grawitacyjna,
  • wybudowany zostanie chodnik o szerokości 2,0m z kostki betonowej,
  • ułożona zostanie warstwa ścierana na jezdni z betonu asfaltowego,
  • wykonana zostanie kanalizacja deszczowa,
  • ustawionych zostanie 28 punktów oświetlenia drogowego.

Łączna kwota zadania wynosi 4 119 270, 00 zł  z czego 3 782 463, 00zł zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Termin realizacji to 29.10.2021 r. prace realizuje firma Rawo ul. Broniewskiego 18, 62-740 Tuliszków

AR fot. RIiGK