Rada Gminy informuje, że w dniu 25 stycznia 2021r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy Dopiewo:

 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XXV sesji.
 5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2021. DRUK 341
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2021. DRUK 342
 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie na lata 2021-2024. DRUK 343
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Szafirkowa w miejscowości Palędzie. DRUK 344
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Zielonej Łąki w miejscowości Dopiewiec. DRUK 345
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2021 rok. DRUK 346
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. DRUK 347
 12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy.
 14. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
​​​​​​​
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
Od 2021-01-25 15:00 do 2021-01-26 14:55
pulpit głosujących radnych