Rada Gminy informuje, że w dniu 18 stycznia 2021 r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji:

  1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2021. DRUK 341
  2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2021. DRUK 342
  3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie na lata 2021-2024. DRUK 343
  4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Szafirkowa w miejscowości Palędzie. DRUK 344
  5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Zielonej Łąki w miejscowości Dopiewiec. DRUK 345
  6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2021 rok. DRUK 346
  7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. DRUK 347

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
Od 2021-01-18 15:00 do 2021-01-19 14:55
pulpit głosujących radnych