Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego Gminy Dopiewo dla młodych sportowców.

W dotychczasowych 7 edycjach stypendiów sportowych Gminy Dopiewo nagrodę za wysokie wyniki sportowe odebrało już 100 zawodników reprezentujących różne dyscypliny sportowe.

Od 4 do 29 stycznia 2021 roku będzie można składać wnioski stypendialne na rok 2021. Stypendia w lutym przyzna Kapituła Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo.

Co zrobić aby otrzymać stypendium w 2021 roku? Zawodnik lub zawodniczka nie może mieć ukończone 21 lat. Zawodnik lub zawodniczka musi: - uprawiać dyscyplinę olimpijską, być w kategorii wiekowej juniora młodszego, juniora lub młodzieżowca (obowiązuje różny wiek w dyscyplinach. Szczegóły można sprawdzić TUTAJ  w zakładce System Sportu Młodzieżowego)
Ponadto kandydat do stypendiu musi spełnić także minimum jedno z poniższych kryteriów w 2020 roku.

brać udział w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub szkoleniu centralnym kadry narodowej,

być w 2020 roku uczestnikiem Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata lub Europy w kategoriach młodzieżowych (junior młodszy, junior, młodzieżowiec).

zdobyć medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostwach Polski Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. o w przypadku uprawiania gier zespołowych musieli wziąć udział w turnieju finałowym Mistrzostw Polski.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć m.in. klub sportowy, okręgowy lub narodowy związek sportowy danej dyscypliny, szkoła w której zawodnik pobiera naukę, radny gminy. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium sportowego Gminy Dopiewo określa uchwała nr LVII/395/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 listopada 2013 roku.

Wniosek o stypendium należy złożyć w terminie od 4 do 29 stycznia 2021r. w biurze podawczym Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c w Dopiewie w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki: https://gosir.dopiewo.pl/aktualnosci/stypendia-sportowe-2021

Data wydarzenia: 
Od 2021-01-04 09:00 do 2021-01-30 14:55
Stypendia Sportowe_2021