Samorządowcy Gminy Dopiewo oddali hołd Powstańcom Wielkopolskim. W 102 rocznicę zwycięskiej insurekcji  lat 1918 – 1919  odwiedzili związane z nią miejsca znajdujące się na terenie Gminy Dopiewo.

Ze względu na sytuację, związaną z koronawirusem, było kameralnie. Nie było przemarszów, młodzieży z powstańczymi flagami, orkiestry i chóru. Wśród uczestników przeważali radni, przedstawicieli urzędu i sołtysi. Obecni byli  także reprezentanci Szczepu ZHP w Dopiewie im. Powstańców Wielkopolskich i prezes Stowarzyszenia „Sami Swoi”.

Obchody rozpoczęły się przy Urzędzie Gminy w Dopiewie, gdzie przypomniane zostały chlubne karty zapisane przez powstańców z Gminy Dopiewo. Uczestnicy  wspólnie odśpiewali hymn Polski. Głos zabrał Zastępca Wójta Gminy Dopiewo – Paweł Przepióra, który zwrócił uwagę na znaczenie pracy organicznej w podtrzymywaniu polskości w czasach niewoli  - przez blisko 125 lat, jak również  rolę Powstania Wielkopolskiego w kształtowaniu zachodniej granicy odradzającego się państwa polskiego. Wartę w miejscach pamięci pełnili strażnicy gminni, którzy asystowali również przy składaniu wiązanek i zniczy przez delegacje, najpierw w Dopiewie - przy tablicy wmurowanej w ścianę budynku urzędu, z nazwiskami powstańców, i przy głazie naprzeciw dworca kolejowego, gdzie 28 grudnia 1918 r. miała miejsce zbiórka powstańcza.

Potem uroczystość przeniosła się do Trzcielina, rodzinnej miejscowości jednego z organizatorów powstania – ppłk. Andrzeja Kopy, w której znajduje się jego pomnik. Andrzej Kopa jako komendant Powiatowej Straży Ludowej zorganizował uzbrojenie, służące potem powstańcom, zwołał zbiórkę powstańczą w Dopiewie i z ochotników  z Powiatu Zachodnio Poznańskiego uformował oddział powstańczy, dowodził m.in. zwycięskim szturmem o lotnisko na Ławicy 6 stycznia 1919 r. Uczestników obchodów powitał sołtys Trzcielina - Alojzy Sammler z żoną. Następnie przejechali oni na cmentarz w Konarzewie, gdzie pochylili się nad grobami wspomnianego dowódcy oddziału powstańczego, a także ks. Jana Laskowskiego - ówczesnego proboszcza parafii w Konarzewie, jednego z członków komitetu powstańczego, który odprawił mszę św. dla oddziału z Dopiewa.

Obchody zakończyła wizyta w Więckowicach, gdzie przy stawie stoi pomnik z nazwiskami powstańców. Właściciele majątku – Brezowie już 12 listopada 1918 r. wystawili posterunek rozbrajający żołnierzy niemieckich. Pomnik w Więckowicach wzniesiono w 100. rocznicę wybuchu, powstania w 2018 r. Wtedy patrona w postaci Powstańców Wielkopolskich otrzymały: Szkoła Podstawowa w Więckowicach i rondo w Skórzewie przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego, jednego z ojców polskiej niepodległości, którego przemówienie, wygłoszone dla kilku tysięcy poznaniaków 27 grudnia 1918 r.  z okna poznańskiego Hotelu Bazar, stało się iskrą zapalną „Powstania Wielkopolskiego”, które rozstrzygnąć miało o polskości Wielkopolski, choć walki w niektórych miejscach nie ustały wraz z rozejmem w Trewirze 16 lutego 1919 r.

A. Mendrala,
fot. B. Spychała i A . Mendrala

więcej zdjęć na naszym profilu na Facebook’u: „Gmina Dopiewo - strona oficjalna” - żeby przejść do albumu, kliknij tutaj