W dniu 30.09.2020 r. Gmina Dopiewo złożyła wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce.

  • Wartość całej inwestycji szacuje się na ok. 34 mln zł.
  • Wnioskowana kwota środków: 20 mln zł.
  • Przyznana kwota środków: 2,4 mln zł.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce, w wyniku której przepustowość oczyszczalni wzrośnie do 3700 m3/d.

Zadanie obejmuje: prace związane z rozbudową oczyszczalni oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Oczyszczalnia Dąbrówka przeznaczona jest do oczyszczania ścieków z miejscowości: Dąbrówka, Dąbrowa, Gołuski, Palędzie, Zakrzewo oraz części Dopiewca i Skórzewa. Realizacja projektu jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę poprawy standardu życia i ochrony zdrowia mieszkańców, ma również poprawić stan środowiska naturalnego, zwiększyć atrakcyjność gospodarczą poprzez uzbrojenie terenów przeznaczonych dla potencjalnych inwestorów oraz rozbudowę budownictwa mieszkaniowego.

Starania Gmina Dopiewo o pozyskanie dofinansowania na inwestycje wsparł poseł Bartłomiej Wróblewski.

MB, MJ

napis fundusz inwestycji lokalnych