Historia zaczyna się w Betlejem, gdzie w Grocie Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpalana jest jedna malutka świeczka, której płomień niesiony przez skautów i harcerzy w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty dociera do mieszkańców, do nas.

Betlejemskie Światło Pokoju trafiło dzisiaj do Urzędu Gminy w Dopiewie. Przedstawiciele Hufca Poznań - Rejon Szczep Dopiewo: rodzeństwo Zuch Czarek, Harcerka Ola oraz Wędrowniczka Asia pod przewodnictwem Podharcmistrz Joanny Zawieji przekazali na ręce Pawła Przepióry - Zastępcy Wójta Gminy Dopiewo symboliczny ogień pokoju.

Harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego dzielą się tym darem ze wszystkimi. Niosą lampiony ze Światłem do parafii, szkół, przedszkoli, urzędów, wszędzie tam gdzie mogą spotkać swoich przedstawicieli i mieszkańców, dzieląc się radosną nowiną i przekazując uniwersalne wartości braterstwa i pokoju na świecie.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Austrii, gdzie w Wiedeńskiej katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. W Polsce akcję od 1991 prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich najczęściej na przejściu granicznym w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich. Nasi harcerze towarzyszą w dalszej drodze Światła: do Niemiec, Litwy, Ukrainy i Estonii.

Zastępca Wójta Paweł Przepióra przekazał druhom świąteczne życzenia i podziękował za pomoc świadczoną przez harcerską brać w tym trudnym dla wszystkich czasie. Za to, że zawsze służą pomocą podczas ważnych wydarzeń gminnych, tych kultywujących tradycję, kulturę i historię naszego regionu.

Organizacja Hufiec Poznań - Rejon Szczep Dopiewo w ramach wykonywanych działań - korzysta z dofinansowania, między innymi ze środków publicznych Gminy Dopiewo.

BS fot. Beata Spychała