Rada Gminy informuję, że planowane na dzień 14 grudnia 2020 r. wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa zostało przełożone na dzień 18 grudnia 2020 r.

Posiedzenie odbędzie się w Domu Strażaka w Dopiewie o godz. 15.00. Porządek obrad bez zmian.

Data wydarzenia: 
Od 2020-12-18 15:00 do 2020-12-19 14:55