Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wójta Gminy Dopiewo – Adriana Napierały. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Adrian Napierała był Wójtem Gminy Dopiewo od  2014 roku, 2 lata temu został wybrany przez mieszkańców Gminy Dopiewo na drugą kadencję.

Samorząd Gminy Dopiewo


Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała żył 42 lata (23.07.1978 r. – 9.12.2020). Umarł przedwcześnie, miał plany na kolejne lata, o których mówił z przekonaniem i pasją. Z zaangażowaniem podejmował wyzwania, dotyczące rozwoju Gminy Dopiewo, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i wyróżnienia, jak choćby: zajęte przez Gminę Dopiewo w tym roku 5. miejsce w „Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003 – 2019” w kategorii gmin wiejskich, czy przyznany Urzędowi Gminy Dopiewo w tym roku  tytuł  „Wielkopolska Jakość”.

Wielkopolski Instytut Jakości przyznał Adrianowi Napierale tytuł „Wielkopolskiego Menadżera Jakości”. Był dobrym gospodarzem, który dbał o zrównoważony rozwój Gminy Dopiewo i sprawiedliwy podział środków między sołectwa duże i mniejsze. Dbał o rozwój infrastruktury, rozwój bazy oświatowej, (rozbudowę oczyszczalni, magistrali wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i drogowej, budowę węzłów przesiadkowych), pozyskiwanie środków zewnętrznych, integrację społeczną. Był inicjatorem wielu wydarzeń i projektów, np. „Koncertu Gwiazdkowego dla Mieszkańców”, Spotkania Noworocznego Gminy Dopiewo, rozwój gminnej komunikacji busowej, Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego, Nagrody „Dopiewski Filar”, schroniska dla zwierząt, akcji historycznej „Gród w Dąbrówce wart poznania” czy Kampanii społecznej „Bądź GIT z PIT.”

Związany był z samorządem Gminy Dopiewo od kilkunastu lat. Przez 10 lat pracował w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie, gdzie pełnił funkcję prezesa. W 2014 roku wystartował w wyborach samorządowych i został Wójtem Gminy Dopiewo VII kadencji, uzyskując 67,48% głosów. Wynik wyborczy poprawił w 2018 r., otrzymując 78,23% głosów. W 21-osobowej Radzie Gminy Dopiewo, startujący z Jego komitetów wyborczych kandydaci zdobyli odpowiednio w wyborach 2014 i 2018 roku: 15 i 18 mandatów, co potwierdza duże zaufanie społeczne.

Z wykształcenia był prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył na Politechnice Poznańskiej studia podyplomowe, związane z pracą zawodową i studia menadżerskie. Interesował się historią współczesną i polityką społeczno-ekonomiczną. Prywatnie był mężem i ojcem.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako zaangażowany samorządowiec, skuteczny menadżer, sprawny organizator, dobry szef i człowiek przyjazny ludziom.

Adrian Napierała - Wójt Gminy Dopiewo