Rada Gminy informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji:

  1. Projekt uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. DRUK 335
  2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. DRUK 336
  3. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, w rejonie ulicy Szkolnej, Poznańskiej i Kwiatowej, gmina Dopiewo. DRUK 337
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 338
  5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 339
  6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. DRUK 340
  7. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2021 rok. DRUK 341

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
Od 2020-12-14 15:00 do 2020-12-15 14:55
Sesja Rady gminy Dopiewo