Gmina Dopiewo przeprowadziła przebudowę ul. Berłowej w Dąbrówce, pozyskując na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonana została droga o długości 310 m i szerokości 5 m - z betonowej kostki brukowej, wraz z chodnikiem, oświetleniem drogowym i kanalizacją deszczową.

Wartość inwestycji: 768 924 zł. Kwota przyznanego dofinansowania to 361 312 zł.

Głównym celem realizowanego zadania jest poprawa warunków bezpieczeństwa dla ruchu drogowego i pieszego. Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie bezpośredniego połączenia z istniejącymi zorganizowanymi osiedlami mieszkaniowymi, które stale się rozrastają w miejscowości Dąbrówka.

Ponadto planowana budowa pozwoli na dojazd do terenów inwestycyjnych, które również są zlokalizowane bezpośrednio przy ul. Berłowej. Modernizację rozpoczęto w listopadzie 2019 r. Wykonawcą robót był RDR sp. z o.o. z Czerwonaka.

Zadanie pn. „Budowa ul. Berłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo” zrealizowano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Aleksandra Rutyna
Fot. M. Juskowiak