Rada Gminy informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2021 rok oraz sformułowanie ewentualnych wniosków.
  3. Wypracowanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.

 

Data wydarzenia: 
Od 2020-12-07 15:00 do 2020-12-08 14:55
Komisja Budżetu RGD