Rada Gminy informuje, że w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2021 rok oraz sformułowanie ewentualnych wniosków.
  3. Wypracowanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.
  4. Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Palędziu, w rejonie ul. Malinowej i Jagodowej.

 

 

 

Data wydarzenia: 
Od 2020-11-30 15:00 do 2020-12-01 14:55
Rada gminy Dopiewo