Komunikat z dn 29 października 2020:

Ze względu na pogarszającą się sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa w Polsce i w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, podjąłem decyzję o znacznym ograniczeniu od poniedziałku tj. 2 listopada br., do odwołania, bezpośredniej obsługi klientów w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Jednocześnie informuję, że aby zapewnić właściwą i terminową realizację spraw prowadzonych przez Wydział, uruchomione zostają następujące formy kontaktu:

1. telefoniczny w sprawach toczących się  (podanie numeru sprawy, bieżące informacje na temat podjętych czynności ) z sekretariatem Wydziału pod numerami telefonów:

 • 61 8410 504,
 • 61 8410 549,
 • 61 8410 550,
 • 61 22 28 851,
 • 61 8410 517,

2. telefoniczny w sprawach załatwionych i zakończonych lub dotyczących dziennika budowy pod numerami telefonów:

 • 61 8410 702,
 • 61 8410 728,
 • 61 8410 513,

3. telefoniczny z inspektorami prowadzącymi postępowania administracyjne w godzinach 11.00 – 14.00 pod dotychczasowymi numerami telefonów,

4. osobisty, pozwalający stronom na udział w postępowaniu administracyjnym poprzez zapoznanie się z aktami sprawy po uzgodnieniu z osobą prowadzącą postępowanie, konkretnego terminu wizyty w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Zachęcam mieszkańców do kontaktu telefonicznego, mailowego pod adresem  starostwo@powiat.poznan.pl, poprzez epuap oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Zapraszam ponadto do bieżącego śledzenia stron internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl Zamieszczane są tam bieżące komunikaty dotyczące podejmowanych działań, a także wprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zasad bezpieczeństwa, do których wszyscy muszą się bezwzględnie stosować. Odmowa zastosowania się do wskazanych wytycznych, skutkować będzie niewpuszczeniem klienta do budynku starostwa.

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

Komunikat z dn 28 października 2020:

Ze względu na pogarszającą się sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, podjąłem decyzję o wstrzymaniu od 28 października do 6 listopada br., bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.

Wnioski o wydanie orzeczenia, karty parkingowe i legitymacje, odwołania od decyzji, uzupełnienia dokumentacji oraz pozostałe dokumenty dotyczące spraw prowadzonych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy przesyłać za pośrednictwem poczty.

W sprawach pilnych i ewentualnych pytań należy kontaktować się mailowo lub telefonicznie pod numerami:

 • 61 8410-704,
 • 61 8410-705,
 • 61 8410-706,

e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl

Warto śledzić nasze strony internetowe, na których są zamieszczane aktualne informacje: www.powiat.poznan.pl, www.bip.powiat.poznan.pl

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański