Mieszkańcy Gminy Dopiewo zadecydowali w głosowaniu, które projekty zostaną zrealizowane ze środków Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.. Zwycięzcy to:  „Strefa dla młodzieży - Skórzewo Leśny Zakątek etap II”, „Sport i bezpieczeństwo II - Palędzie” oraz „Park wiejski w Gołuskach – nowy plac zabaw i inne elementy wyposażenia”. W głosowaniu udział wzięło 6258 osób, które mogły oddać swój głos na 1z 8 projektów zakwalifikowanych do głosowania.

Rankingi grupowe

Projekty rywalizowały ze sobą o głosy w ramach grup sołectw o podobnej wielkości. Eliminację różnic dotyczących liczby mieszkańców zapewniały współczynniki korygujące, przez które mnożono zebrane głosy (wynikające z liczby mieszkańców sołectw na koniec 2019 r.).

Grupa I: 1 miejsce – „Strefa dla młodzieży - Skórzewo Leśny Zakątek etap II”:  1797 głosów skorygowanych (2155 głosów), 2 miejsce – „Mini park linowy oraz ścieżka edukacyjna w zabytkowym parku w Dąbrówce”: 1430 głosów skorygowanych (1290 głosów).

Grupa II: 1 miejsce - „Sport i bezpieczeństwo II – Palędzie”: 1136 głosów skorygowanych (1100 głosów), 2 miejsce - „Mądra Sowa lubi sport - mini boisko przy przedszkolu w Konarzewie”: 547 głosów skorygowanych (567 głosów), 3 miejsce – „Mały alpinista – bezpieczne i wesołe miejsce do zabawy - doposażenie planowanego placu zabaw w Dopiewcu”: 484 głosy skorygowane (498 głosów).

Grupa III: 1 miejsce - „Park wiejski w Gołuskach – nowy plac zabaw i inne elementy wyposażenia”: 279 głosów skorygowanych (235 głosów), 2 miejsce – „Fontanna pływająca na stawie w Więckowicach”: 182 głosy skorygowane (224 głosy), 3 miejsce – „Bieżnia sportowa przy ZSP Więckowice” 44 głosy skorygowane (54 głosy).

Elektronicznie i papierowo

Większość, bo aż 5225 (83,49%) spośród wszystkich głosów oddano za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego za pośrednictwem strony dbo.dopiewo.pl. Głosowanie bezpośrednie, polegające na wrzuceniu głosu do urny, wybrało 1033 mieszkańców. Głosów ważnych było 6123 (97,84%).  Większy odsetek głosów nieważnych stwierdzono wśród głosów papierowych 110 (10,65% spośród wrzuconych do urny). W puli głosów elektronicznych błędy zdarzały się rzadziej, bo jedynie 25 głosów zostało odrzuconych (0,48% spośród wysłanych internetowo).

Najwięcej, bo ponad 41% głosów ważnych z puli głosów elektronicznych uzyskał projekt „Strefa dla młodzieży - Skórzewo Leśny Zakątek etap II” (2144 z 5200; głosy elektroniczne stanowiły blisko 99,5% głosów, jakie uzyskał ten projekt).

Najwięcej, bo ponad 82% głosów ważnych z puli głosów papierowych uzyskał zwycięzca grupy II – projekt „Sport i bezpieczeństwo II – Palędzie” (758 z 923; ponadto warto zauważyć, że głosy te stanowiły blisko 69% głosów, jakie oddano na ten projekt).

Współczynniki korygujące

Nie miały wpływu na kolejność na listach grupowych współczynniki korygujące. Największą „stratę” po przeliczeniu odnotował zwycięzca grupy I, ale znacząca przewaga głosów zapewniła mu zwycięstwo nad projektem konkurencyjnym w głosach skorygowanych. Przewaga głosów wynosiła  865 (2155 : 1290) i po zastosowaniu współczynnika korygującego stopniała do 367 (1797 : 1430). Gdyby projekt z Dąbrówki uzyskał o 332 głosy więcej, to mimo drugiego miejsca w głosach, wysunąłby się na pierwsze miejsce w głosach skorygowanych.

Inaczej było w grupach II i III, gdzie zwycięscy grup, po zastosowaniu współczynników, zyskali dodatkową przewagę, nic nie zmieniło w podziale miejsc między projektami. Ciekawie prezentuje się sytuacja w grupie III, gdzie projekt z Gołusek wygrał jedynie i aż 9 głosami nad drugim w kolejności i jednym z dwóch projektów z Więckowic (235 : 224), co biorąc pod uwagę mniejszą liczbę mieszkańców Gołusek, po zastosowaniu współczynnika korygującego spowodowało powiększenie dystansu (279:182). Już wcześniejsze edycje pokazały, że większa liczba projektów z jednego sołectwa powoduje zmniejszenie szans, jednak w tym przypadku nawet suma głosów obu projektów z Więckowic (235 : 278) nie wystarczyłaby, żeby pokonać po skorygowaniu projekt z Gołusek (279 : 226).

Ciekawostki

Głosujący głównie wspierali  swoimi głosami projekty z sołectw, które zamieszkują, ale każdy z 8 projektów zyskiwał poparcie z większej liczby miejscowości (od 5 do 13 z 18 miejscowości, które podawali w formularzach głosujący). Najwięcej liczebnie głosów oddali mieszkańcy Skórzewa (2113 głosów, w tym 2046 na projekt ze Skórzewa), Dąbrówki (1062 głosów, w tym 948 na projekt z Dąbrówki, ale 78 na projekt z Palędzia), Palędzia (675 głosów, w tym 482 na projekt z Palędzia, ale 114 na projekt z Dąbrówki), Dopiewca (646 głosów, w tym 297 na projekt z Dopiewca, ale 260 z na projekt z Palędzia), Konarzewa (514 głosów, w tym 481 na projekt z Konarzewa), Więckowic (238 w tym 230 na projekty z Więckowic) i Gołusek (253 głosów, w tym 188 na projekt z Gołusek i 56 na projekt z Palędzia).

W głosowaniu brali udział nie tylko mieszkańcy z sołectw,  które miały wśród projektów swoich „reprezentantów”, ale i mieszkańcy sołectw, z których nie było projektów, na które można było zagłosować. Oddanych przez nich zostało 9,7% ważnych głosów (593 z 6123). Może to świadczyć np. o poszukiwaniu reprezentanta „zastępczego” – projektu z sąsiedztwa lub o kierunkach działań promocyjnych autorów projektów uczestniczących w walce o popularność. Co dziesiąty głos oddali mieszkańcy z takich sołectw, jak: Dopiewo, Dąbrowa, Zakrzewo i Trzcielin. I tak mieszkańcy Dopiewa oddali 299 głosów (w tym m.in. 121 na projekt z Dopiewca i 87 na projekt z Palędzia), mieszkańcy Dąbrowy oddali 138 głosów (w tym m.in. 65 na projekt ze Skórzewa, 33 na projekt z Dąbrówki i 31 na projekt z Palędzia), mieszkańcy Zakrzewa oddali 121 głosów (w tym  m.in. 64 na projekt z Palędzia i 47 na projekt z Dąbrówki), a mieszkańcy Trzcielin oddali 21 głosów (w tym 18 na projekt z Konarzewa).

Największą aktywnością – biorąc pod uwagę stosunek liczby głosów z danej miejscowości do liczby mieszkańców na koniec września 2020 r. -  wykazali się mieszkańcy: Gołusek – głosowało 40,5% mieszkańców tego sołectwa, Palędzia - 36%, Dopiewca - 30%, Skórzewa 26,5%, Konarzewa 25% i Dąbrówki 25%.

Każdy ze zwycięskich projektów tej edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego jest kolejnym etapem projektów zrealizowanych w poprzednich latach dzięki środkom pozyskanym przez mieszkańców w ten sposób (zgłoszony projekt, głosowanie).

PDF icon protokol_dbo_2021.pdf

Plik protokol_dbo_2021.docx

Strona Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego dostępna jest - tutaj

AM