Rada Gminy informuje, że w dniu 19 października r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji:

 1. Projekt uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom wybranych oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie kończących klasę szóstą w roku szkolnym 2020/2021. DRUK 301
 2. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, w rejonie ul. Leśnej, Jarzębinowej, Sumakowej i Bzowej, gmina Dopiewo. DRUK 302
 3. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie i Dąbrówka, w rejonie ul. Nowej i linii kolejowej. DRUK 303
 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Więckowice, w rejonie drogi powiatowej nr 2403P, gmina Dopiewo. DRUK 304
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Wysokiej, gmina Dopiewo. DRUK 305
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Wiejskiej i Śliwkowej, gmina Dopiewo. DRUK 306
 7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulic Niedźwiedzia, Rysia, Żbika w miejscowości Trzcielin. DRUK 307
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Przyjazna w miejscowości Skórzewo. DRUK 308
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Imbirowa w miejscowości Palędzie. DRUK 309
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. DRUK 310
 11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/151/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. DRUK 311
 12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/178/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów. DRUK 312
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 313
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 314

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
Od 2020-10-19 15:00 do 2020-10-20 14:55