Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci potrzebujących bezpiecznego środowiska zastępczego.

Ponadto PCPR poszukuje także wolontariuszy – osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego.

Wsparcie w ramach prowadzonego wolontariatu odbywa się m.in. poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywaniu braków szkolnych, organizowanie zajęć reedukacyjnych i logopedycznych.

Zapraszamy do kontaktu:
Poznań, ul. Słowackiego 8
tel. 61 2269 206
pcpr@powiat.poznan.pl