Po raz piąty zapraszamy mieszkańców Gminy Dopiewo do zgłaszania kandydatów do Nagrody Wójta Gminy Dopiewo „Dopiewski Filar”. Kandydatów w 3 kategoriach „animator”, „ambasador” i „super – filar” można zgłaszać do końca listopada 2020 r. Laureatów wyłoni Kapituła Konkursowa.

Nagroda „Dopiewski FILAR” ma charakter honorowy. Została ustanowiona przez Wójta Gminy Dopiewo w 2017 r. Jej celem jest wyróżnienie osób, które wyróżniają się działalnością, dorobkiem i osiągnięciami, przyczyniając się do: integracji środowisk lub sławienia dobrego imienia Gminy Dopiewo, a także swoją postawą, przedsięwzięciami i aktywnością mogą być dla innych wzorem, przykładem, oparciem.

Zgłaszającym może być:

 • osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Gminy Dopiewo,
 • osoba prawna posiadająca siedzibę na terenie Gminy Dopiewo,
 • firma z terenu Gminy Dopiewo,
 • instytucja i organizacja pozarządowa działająca na terenie Gminy Dopiewo,
 • grupa nieformalna działające na terenie Gminy Dopiewo,
 • członkowie Kapituły Konkursu.

Jak zgłaszamy?

Można:

 • przynieść wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy  do Biura Podawczego w Urzędzie Gminy Dopiewo - w zaklejonej kopercie, z dopiskiem na kopercie „Dopiewski FILAR”,
 • wysłać pocztą pod adres Urzędu Gminy Dopiewo,
 • e-mailem pod adres: konkurs@dopiewo.pl - z dopiskiem w tytule e-maila: „Dopiewski FILAR” (czytelny skan lub zdjęcia wypełnionego formularza z uzupełnieniami i podpisami).

dokumenty do pobrania - kliknij - tutaj

Wręczenie nagród co roku odbywało się na uroczystej gali, podczas „Spotkania Noworocznego Gminy Dopiewo”. Jeśli sytuacja na to pozwoli (koronawirus), tak będzie i tym razem.

„Dopiewskimi Filarami” zostali dotychczas:

- w 2020 roku:

 • w kategorii „super filar” – Albin Marian Czekalski – od 40 lat sołtys Zakrzewa,
 • w kategorii „animator” – Bogdan Maćkowiak – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” prowadzącego m.in. WTZ Konarzewo,
 • w kategorii „ambasador” –Zbigniew Kopras, pasjonat motoryzacji z Fiałkowa.

- w 2019 roku:

 • w kategorii „super filar” – Wojciech Jankowiak, samorządowiec – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,
 • w kategorii „animator” – Tomasz Napierała, biegacz – twórca „parkrun Dąbrówka”,
 • w kategorii „ambasador” – Jacek Jaroszewski, lekarz reprezentacji Polski w piłce nożnej ze Skórzewa,

- w 2018 roku:

 • w kategorii „super filar” - Józef Brandenburg, biegacz z Dopiewa,
 • w kategorii „animator” - ks. Krzysztof Różański, proboszcz parafii w Konarzewie,
 • w kategorii „ambasador” - Aldona Latosik, poetka z Zakrzewa,

- w 2017 roku:

 • w kategorii „super-filar” Henryk Walenciak, działacz ruchu rolniczego
 • w kategorii „animator” - ks. Karol Górawski, proboszcz parafii w Dąbrówce,
 • w kategorii „ambasador” - Grzegorz Tomczak – poeta, bard i kabareciarz z Dopiewa.

Mieszkańcy zadecydują o tym, kto zostanie „Dopiewskim Filarem” w tej edycji.

AM

 

Data wydarzenia: 
2020-11-30 15:30