GŁOSOWANIE

LINK do głosowania: https://form.dopiewo.pl

Głosować może każdy mieszkaniec sołectwa Dąbrówka, który zameldowany jest (na stałe i czasowo w sołectwie Dąbrówka) oraz widniejące w spisie wyborców w sołectwie Dąbrówka na dzień 12.07.2020. Głosowanie trwa do 18.09.2020 roku godzina 24.00.

W wersji tradycyjnej (papierowej) mogą państwo zagłosować składajac kartę do urny w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Dopiewie ul. Leśna 1c w Dopiewie do 18.09.2020(wtorek) do godziny 15.30

PDF icon karta_do_glosowania.pdf

________________________________________

W tegorocznych wyborach frekwencja osiągnęła rekordowy poziom.  Wójt Gminy Dopiewo ogłosił konkurs, który wygrało sołectwo Dąbrówka otrzymując 100 tys. złotych. Na co mieszkańcy przeznaczą tą kwotę?  Wyniki poznamy pod koniec września. Do 24 sierpnia mieszkańcy zgłosili 7 pomysłów z czego komisja konkursowa zakwalifikowała 3 do głosowania, które rozpocznie się elektronicznie  lub papierowo 8 września 2020 roku.  Spośród 3 projektów mieszkańcy Dąbrówki, zdecydują na co przeznaczą nagrodę.

ZAKWALIFIKOWANE PROJEKTY

1. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bukowa/Jałowcowa w Dąbrówce

Poprawa warunków zabawy i bezpieczeństwa dzieci.

Kwota: 76 768 zł
Autor: Przemysław Dudlik
Miejsce realizacji: Dąbrówka, Plac zabaw ul. Bukowa/Jałowcowa

2. Zieleń dla klimatu Dąbrówki

Dozielenienie działek komunalnych Dąbrówki poprzez nasadzenia zieleni – drzew, krzewów i bylin w celu podniesienia estetyki sołectwa oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom zmieniającego klimatu, takim jak upały, czy też lokalne podtopienia towarzyszące gwałtownym opadom deszczu.

Kwota: 100 000 zł
Autor: Edyta Bąkowska - Waldmann
Miejsce realizacji: Działki będące własnością Gminy Dopiewo na terenie sołectwa Dąbrówka

3. Renowacja elewacji budynku Szkoły  w Dąbrówce przy ulicy Parkowej

Celem jest przeprowadzenie remontu elewacji budynku szkoły uwzględniający ścianę frontową (wystawa północna) lub ścianę fortową i boczną (wystawa północna i wschodnia)

Kwota: 100 000 zł
Autor: Magda Gąsiorowska
Miejsce realizacji: Budynek Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka, mieszczący się przy ul. Parkowej 1

W I turze głosowało aż 78,42 % spośród uprawnionych do głosowania, a w II turze – 80,83% mieszkańców gminy Dopiewo. Największą frekwencje w obu turach pobijając tym samym wynik z jesiennych wyborów parlamentarnych ustanowiło sołectwo Dąbrówka – 86% mieszkańców wzięło udział w wyborach na Prezydenta RP, które otrzymało największą nagrodę.

ZARZĄDZENIE