8 spośród 13 zgłoszonych propozycji do Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego, ma miesiąc czasu na wypromowanie się. Na początku sierpnia odbyło się losowanie numerów, które zostały przyporządkowane każdemu z zadań. Na przełomie września i października br. mieszkańcy bądą mieli okazję zagłosować na jedno z 8 zadań.

Zapoznaj się z zadaniami. Wybierz to na, które zagłosujesz - TUTAJ

Promowanie zadań przez autorów: 20.08 - 13.10

Od 20 sierpnia do 13 października br. wnioskodawcy, których projekty zakwalifikowały się do DBO 2021 mogą promować swoje zadania. Mieszkańcy na zapoznanie się z ofertą, mają ponad miesiąc czasu. 

Skuteczna promocja i dotarcie do jak największej liczby osób stanowić będzie o sukcesie danego projektu.

W głosowaniu wygrywa projekt, który zyska najwięcej prawidłowo oddanych głosów. Trzy zwycieskie projekty - po jednym z każdej grupy sołectw - zrealizowane zostaną w 2021 roku.

Sołectwa podzielone zostały na 3 grupy, ze względu na wielkość. W każdej grupie znajdują się zadania ograniczone minimalnymi i maksymalnymi kosztami realizacji.

  • grupa I – maksymalny 145.000 zł, minimalny 50.000 zł.- 2 zadania
  • grupa II - maksymalny 95.000 zł, minimalny 25.000 zł. - 3 zadania
  • grupa III - maksymalny 60.000 zł, minimalny 15.000 zł. - 3 zadania

Głosowanie mieszkańców: 22.09 - 13.10

Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej budżetu obywatelskiego dostępnej w okresie głosowania na stronie internetowej dbo.dopiewo.pl oraz w formie papierowej – wrzucając kartę do urny w Urzędzie Gminy Dopiewo.

Każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo jest uprawniony do oddania głosu, bez względu na wiek. Głosujemy na dowolny projekt z listy.

Są trzy sposoby głosowania:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo - poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania
  • poprzez stronę internetową dbo.dopiewo.pl - wypełniając interaktywną kartę do głosowania
  • przesyłając na adres Urzędu kartę do głosowania - z dopiskiem na kopercie „Dopiewski Budżet Obywatelski – Głosowanie”. Za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu korespondencji do Urzędu.

Ogłoszenie wyników: 21.10

Pomysłodawcy mogą wysyłac na adres beata.spychala@dopiewo.pl plakaty, banerki, gif-y lub inne formy reklamy Waszych pomysłów.

BS

DBO_2021