Gmina Dopiewo uzyskała ponownie tytuł Wielkopolska Jakość. Wręczenie nagrody, obejmującej certyfikat i znak, odbyło się w Urzędzie Gminy Dopiewo 7 lipca 2020 r. na ręce Wójta Gminy Dopiewo – Adriana Napierały. Przyznanie certyfikatu poprzedził audyt przeprowadzony przez pracowników Wielkopolskiego Instytutu Jakości. Jego programy są wpisane w strukturę Europejskiego Systemu Wyróżnień i Nagród Jakości zorganizowanego pod egidą Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością – Euroapen Foundation for Quality Management.

Pierwszą procedurę certyfikacji przeprowadzono w Urzędzie Gminy Dopiewo 4 lata temu – w  2016 r.

AM