Organizatorzy Rajdu zapraszają na spóźniony rajd „Witamy Wiosnę na Szlaku Kościołów Drewnianych”, który odbędzie się 11 lipca 2020 r.  z metą w Łagiewnikach Kościelnych, gmina Kiszkowo.                       

Regulamin:

Organizatorzy Rajdu:

 • Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka.
 • Koło PTTK „Łaziki” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

Instytucje i organizacje  wspierające i pomagające:

 • Miasto Poznań.
 • Gmina Kiszkowo.
 • Gmina Swarzędz.
 • Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach Kościelnych

Komandor Rajdu:

 • Eugeniusz JACEK

Kierownictwo Rajdu:

 • Z-ca Komandora            - Zbysław Kaczmarek
 • Sekretariat                     - Maria Pelińska; Henryk Peliński
 • Skarbnik                         - Ewa Maciejewska; Hanna Dominiak                 
 • Konkursy                        - Iwona Kubiak; Paweł Kubiak; Teresa Jankowska
 • Weryfikacja OTP i KOT    - Katarzyna Wieczorek; Janusz Przybył                                                       

Trasy Rajdu:

 • Trasa I, autokarowo-piesza:

START: Godz. 7.30  Kostrzyn (przystanek autobusowy przy Biedronce w kierunku Poznania) - godz.8.00 Swarzędz (pętla autobusowa Os. Kościuszkowców)  – godz. 8.30 Poznań (sprzed budynku Zespołu Szkół Salezjańskich Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29) – godz. 9.00 Poznań (k. parkingu za Kościołem św. Jana Jerozolimskiego na Komandorii) – przejazd do Łagiewnik Kościelnych. Spacer wokół Łagiewnik. Długość trasy: ok. 4 km. Kierownictwo trasy: Janusz Przybył; Władysław Bezler; Halina Bukowska.

 • Trasa II, rowerowa:

START: Godz. 9.00 Poznań (Malta „Źródełko”) – Swarzędz – Jankowo – Góra –Pobiedziska – Węglewo – Ujazd – Myszki – Łagiewniki Kościelne. Około 35 km w jedną stronę plus 35 km w drugą stronę. Kierownik trasy: Katarzyna Wieczorek (kontakt tel. 697-422-404)

 • Trasa III, dowolna:

Każdy według własnego uznania (pieszo, rowerem, samochodem). Obowiązek przybycia na metę do godz. 12.00.

 • Meta Rajdu:

Meta będzie zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Kościelnych. Adres: Łagiewniki Kościelne 14. Czynna będzie w godz. 11.00 – 14.00.

UWAGA!!! Wszyscy uczestnicy muszą posiadać maseczki szczególnie na trasie autokarowo-pieszej. Wszyscy muszą stosować zasady ostrożności zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie pandemii.

W związku z pandemią ilość uczestników jest ograniczona dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenia uczestnictwa indywidualne i zbiorowe przyjmowane będą:

- pocztą elektroniczną: eugeniuszjacek.1@wp.pl do dnia 9 lipca 2020 roku do godz. 18.00

 • Odpłatność i świadczenia:

Odpłatność wynosi:

a/ 15 zł od osoby na trasę nr I

b/ 10 zł od osoby na pozostałe trasy.

Wpisowe można wpłacać na mecie rajdu.

W ramach opłaty wpisowego uczestnicy otrzymują:                                                

 1. zwiedzanie Kościoła w Łagiewnikach Kościelnych: 12.00-12.30                                       
 2. znaczek rajdowy
 3. ciepły posiłek na mecie
 4. punkty na OTP , KOT
 5. nagrody dla zwycięzców konkursu krajoznawczego o Gminie Kiszkowo i Łagiewnikach Kościelnych oraz puchary dla najliczniejszych drużyn.

W przypadku zgłoszeń po terminie organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nie zrealizowania świadczeń w pełnym wymiarze.

 • Postanowienia końcowe:

Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie; członkowie PTTK z opłaconą składką na 2020 r. są ubezpieczeni; każdy uczestnik odpowiada w pełni za ewentualne szkody wyrządzone na trasie lub na mecie rajdu; na trasach rowerowych wszyscy powinni posiadać w miarę możliwości kaski oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego; każda drużyna powinna posiadać apteczkę; wszyscy są zobowiązani do wykonywania poleceń kierowników tras i kierownictwa rajdu.

Powrót autokarów do Poznania około godziny 16.00.

Interpretacja regulaminu wyłącznie w gestii Komandora Rajdu.

 • Rajd dofinansowany z środków: Miasto Poznań i Miasto Swarzędz.

      

Rajd Rowerowy