Zachęcamy do obserwacji przyrody w okolicach jeziora Niepruszewskiego z balkonu przystani żeglarskiej przy Owocowej Plaży w Zborowie. Zamontowano lunety widokowe przystosowane do obserwacji przyrody. Przed sezonem na plaży pojawią kolejne elementy małej architektury.

Zakupu dokonano w ramach realizacji operacji pn. „Miejsca obserwacji przyrody nad jeziorem Niepruszewskim w Zborowie w Gminie Dopiewo”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Zachęcamy do odwiedzania Owocowej Plaży w Zborowie. 

MJ fot. GOSiR Dopiewo