Szanowni Państwo,

Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN z dnia 14 maja 2020 r. we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo, przywracamy z dniem 25 maja br. zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W związku z tym, po zdiagnozowaniu potrzeb w tym zakresie, uruchomione zostaną także dowozy do szkół.

Od tego też dnia uczniowie klas VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów. Od 1 czerwca br. możliwość korzystania z konsultacji  obejmie również uczniów pozostałych klas.  Konsultacje dla ucznia będą dobrowolne, a ich wymiar zostanie uzależniony od potrzeb ucznia a także warunków jakimi dysponują szkoły.

Od 25 maja br. zaczną również funkcjonować w ograniczonym zakresie wynikającym z rygorów sanitarnych gminne przedszkola i żłobek.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć będą sukcesywnie umieszczane na stronach poszczególnych placówek od najbliższego poniedziałku. W przypadku wszystkich placówek, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc spowodowaną wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników:

  • systemu ochrony zdrowia,
  • służb mundurowych,
  • pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

a także inne dzieci, których rodzice nie maja możliwości pogodzenia pracy z opieka w domu.

Dodatkowo przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa decyzję o otwarciu żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, przywrócenie zajęć w szkołach prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina, podejmą ich organy prowadzące.

Wójt Gminy Dopiewo

Adrian Napierała

 

Więcej informacji nt. wymogów sanitarnych i wytycznych organizacyjnych można uzyskać pod następującymi adresami:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wyjasnienie-men-dotyczace-funkcjonowania-szkol

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli