Jak co roku, rozpoczął się okres wzmożonej działalności rolników, wykonujących wiosenne zabiegi na swoich polach i w sadach. W chwili obecnej są to przede wszystkim zabiegi mające na celu zwalczanie chwastów, szkodników i chorób atakujących uprawy ozime. W ostatnich dniach obserwujemy rozpoczynające się kwitnienie rzepaku oraz innych roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających. Opryskiwanie kwitnących pól oraz drzew w ciągu dnia może powodować zatrucia i upadki całych rodzin pszczelich, co w konsekwencji przynosi straty pszczelarzom, dla których ta działalność jest nierzadko jedynym źródłem utrzymania. Co roku prowadzonych jest wiele postępowań mających na celu ustalenie przyczyn oraz sprawców upadków pszczół. Są to na ogół trudne i długotrwałe postępowania, w których często trudno jest jednoznacznie ustalić przyczyny wytrucia rodzin pszczelich. Problemem jest zbyt długi czas, który mija od upadku pszczół do zgłoszenia tego faktu odpowiednim instytucjom, ale także brak możliwości ustalenia kto wykonywał zabieg lub też niemożność pobrania próby do badań.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przypomina, że nieprawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin, niesie za sobą duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy.

Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Stosując środki ochrony roślin zwróć szczególną uwagę na:

  • stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
  • dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
  • stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;
  • niestosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
  • wykonywanie zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających;
  • przestrzeganie okresów prewencji;- niewykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu;
  • zachowywanie minimalnych odległości od pasiek (20m)

PDF icon chronmy_pszczoly.pdf

PDF icon zabieg_srodkami_ochrony_roslin4.pdf

PDF icon Komunikat.pdf