Ze względu na wprowadzenie przez rząd dodatkowych obostrzeń, niezbędnych do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Województwo Wielkopolskie jako organizator przewozów, podjął trudną decyzję o dalszej korekcie w kursowaniu pociągów, dostosowując w terminie od 30 marca do 13 kwietnia br. komunikację kolejową do ograniczonej do minimum mobilności mieszkańców. Wykaz odwołanych połączeń na poszczególnych liniach PKM stanowi zał. do niniejszego pisma.

Obecna sytuacja pokazuje, jak wielką rolę w życiu społeczeństwa odgrywa transport zbiorowy. Umożliwia wielu mieszkańcom dotarcie do pracy, szkoły, ośrodków zdrowia oraz przemieszczanie się w celu zacieśniania kontaktów z rodziną czy znajomymi. Dzisiaj te kontakty zostały ograniczone, wiele osób pozostało w swoich domach. Jednak nie wszyscy mogą pracować zdalnie. M.in. osoby odpowiedzialne za ciągłość funkcjonowania państwa, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, pracownicy aptek, sklepów muszą bezpiecznie dotrzeć do swoich miejsc pracy. Mając na uwadze powyższe, kierując się wprowadzonymi ograniczeniami pozostawiliśmy połączenia, których realizacja stanowi niezbędne minimum dla zachowania ciągłości transportu i umożliwi dojazd do/z miejsc pracy.

Jednocześnie wszędzie gdzie to konieczne i możliwe połączenia będą realizowane przez wydłużone składy, aby rozlokować pasażerów na jak największej przestrzeni.

Prosimy o sprawdzanie na bieżaco aktualnego rozkładu jazdy pociągów na stronach przewoźników oraz na https://portalpasazera.pl/

Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest obecnie zależne od dynamiki rozwoju sytuacji.


Robert Pilarczyk

Z-ca Dyrektora Departamentu Transportu
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Koleje Wielkopolskie