Spółka Wodna ze względu na wprowadzony stan epidemii odwołuje zaplanowane zebrania w niżej ustalonych terminach:

  • zebranie III grupy delegatów 30.03.2020 r. godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Więckowicach.
  • zebranie I i II grupy delegatów 01.04.2020 r. godz. 18.30 w Strażnicy OSP Dopiewo , ul. Szkolna.
  • 03.04.2020 godz. 18.00 zebranie Walne Sprawozdawczo Wyborcze w Strażnicy OSP Dopiewo , ul. Szkolna
Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu - Dopiewo