Komunikat z 20.03.2020

Informujemy, że dzisiejsza interwencja pogotowia ratunkowego w w sklepie „Chacie Polskiej w Dopiewie” spowodowana była zasłabnięciem jednego z Klientów. Po szczegółowym wywiadzie ratowników medycznych wykluczono jakiekolwiek objawy koronawirusa COVID-19. Pacjent choruje na nadciśnienie.

Zwracamy się z ogromną prośbą o nie rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej błędnych i nie potwierdzonych informacji.

Do tej pory u żadnego z mieszkańca Gminy Dopiewo nie stwierdzono zakażenia koronawirusem.

Szczegółowe informacje na wszystkie tematy związane z koronawirusem na terenie Gminy Dopiewo, znajdują się stronie dopiewo.pl