Gmina Dopiewo pozyskała blisko 3 mln. dotacji z PROW na lata 2014 - 2020 na budowę ul. Batorowskiej w Dąbrowie. Podpisanie umowy miało miejsce 30.01.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.  Wartość całej inwestycji szacuje się na ok. 4,5 mln zł. Zakończenie inwestycji nia zaplanowane jest na koniec 2020 r.

Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogi gminnej nr 325038P w miejscowości Dąbrowa w gminie Dopiewo” podpisali w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała i Skarbnik Gminy Dopiewo - Małgorzata Mazurek. Na realizację przedsięwzięcia Dofinansowanie zostało pozyskane przez Gminę Dopiewo z Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” - działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Głównym celem realizowanego zadania jest podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, wzrost dostępności do budynków użyteczności publicznej, a także zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.  Przedsięwzięcie obejmuje budowę 0,637 km ulicy Batorowskiej o nawierzchni bitumicznej, wraz z odwodnieniem. Wybudowane zostaną również: chodnik, zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Dokładnie dofinansowanie dla tej gminnej inwestycji wynosi  dokładnie 2 829 038 zł, co stanowi blisko 64% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Maria Bąk, fot. Arch. Urzędu Gminy Dopiewo