Wójt Gminy Dopiewo oraz Sołtysi zapraszają mieszkańców gminy Dopiewo na Zebrania Wiejskie.

Zebrania wiejskie, tradycyjnie organizowane w pierwszym kwartale roku, będą miały charakter sprawozdawczy.

Wśród tematów pojawi się podsumowanie działalności Sołtysa i Rad Sołeckich w roku 2019 oraz przedstawiona zostanie realizacja zadań w obecnym roku budżetowym 2020.

Harmonogram zebrań wiejskich przedstawia się następująco:

 • Sołectwo Gołuski – 18.02.2020 r. - godz. 18.00 - Świetlica.
 • Sołectwo Palędzie – 19.02.2020 r. - godz. 18.00 - Świetlica.
 • Sołectw Więckowice – 20.02.2020 r. - godz. 18.00 - Szkoła Podstawowa.
 • Sołectwo Dąbrówka – 25.02.2020 r. - godz. 18.00 - Szkoła Podstawowa ul. Malinowa, w Dąbrówce.
 • Sołectwo Konarzewo – 26.02.2020 r. - godz. 18.00 - CRK.
 • Sołectwo Dąbrowa – 27.02.2020 r. - godz. 18.00 - Szkoła Podstawowa.
 • Sołectwo Dopiewo – 28.02.2020 r. - godz. 18.00 - Strażnica.
 • Sołectwo Trzcielin – 03.03.2020 r. - godz. 18.00 - Świetlica.
 • Sołectwo Zakrzewo – 04.03.2020 r. - godz. 18.00 - Strażnica.
 • Sołectwo Skórzewo – 05.03.2020 r. - godz. 18.00 - Szkoła Podstawowa nr 1.
 • Sołectwo Dopiewiec – 06.03.2020 r.  - godz. 18.00 - GOK.