Przedstawiciele Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” i firmy Alkom, na zaproszenie Rady Gminy Dopiewo wzięli udział w Komisji Wspólnej. Powodem wizyty były zmiany w gospodarce odpadami, wynikające z wejścia w życie przepisów oraz organizacją świadczenia usług na terenie Gminy Dopiewo w nowym roku. Związek Selekt, organizujący w Gminie Dopiewo odbiór odpadów, na komisji reprezentowali Bogusław Baraniak – Dyrektor Biura i Natalia Kalewska, nie dotarła prezes Związku – Dorota Lew – Pilarska. Firmę Alkom, świadczącą usługi odbioru odpadów z terenu naszej Gminy, na podstawie umowy z Selektem, - reprezentowali - Krzysztof Dzioban- kierownik działu wywozu i transportu i – Janusz Pędziwiatr - kierownik techniczny.

Dyrektor Biura ZM CZO „Selekt” omówił zmiany wprowadzone przez ustawodawcę (wzrost opłaty, obowiązkowa segregacja, bioodpady, wyłączenie dotyczące nieruchomości niezamieszkałych), jednak radnych w równym stopniu interesowało uzyskanie odpowiedzi na pytania, kierowane za ich pośrednictwem przez mieszkańców, dotyczące stałych, uporczywych problemów.

Oprócz przyczyn wzrostu cen, czy wyglądu pojemników na bioodpady, radnych interesowała liczba reklamacji zasadnych i niezasadnych, system kontroli realizacji usług przez firmę usługową, terminowość odbioru odpadów (która nadal pozostawia wiele do życzenia), powody pozostawiania zbyt małej ilości worków na odpady, nieszczelności systemu (liczba deklaracji a liczba mieszkańców poszczególnych posesji, nie zadeklarowanych, a wytwarzających śmieci). Selekt obiecał przekazanie samorządowi Gminy Dopiewo aktualnych danych dotyczących liczby deklaracji z terenu Gminy Dopiewo (koniec kwartału). Radni usłyszeli, że w związku z wydłużeniem kolejek przy odbiorze odpadów w Piotrowie Pierwszym (karta elektroniczna), Alkom zwiększył liczbę samochodów zabierających  odpady z terenu Gminy Dopiewo z 8 do 14, żeby móc wywiązywać się z harmonogramu. Selekt zwracał uwagę na konieczność uświadomienia mieszkańcom, że worki nazywane przez producentów biodegradowalnymi , często takimi są tylko z nazwy i dlatego bioodpady znajdujące się w workach w brązowych pojemnikach, będą traktowane jako odpady niesegregowane, co zwiększa opłatę z 300 do 500 zł. Zwrócili uwagę na rozstrzał między „zaoszczędzonymi” 2 zł dzięki posiadaniu własnego kompostownika w stosunku do kary, wynoszącej 4-krotność opłaty miesięcznej, dotyczącej danej posesji - w przypadku stwierdzenia podczas kontroli faktu jego nieposiadania, a korzystania z ulg, wynikających z samodzielnego kompostowania. Radnych interesowała dużo wyższa kalkulacja usług w ofertach przetargowych w stosunku do założeń Selektu. Podobał się system kontroli samochodów uczestniczących w świadczeniu usług odbioru odpadów w postaci wsparcia „śladu GPS” systemem trzech kamer. Przedstawiciele samorządu zwrócili także uwagę na brak na stronie ZM CZO „Selekt” informacji dotyczących tego, co obecnie najbardziej nurtuje mieszkańców  w dziale najczęściej zadawane pytania (niedostosowanej do sytuacji zmiany i sytuacji kryzysowej), a także operacyjnej informacji pozwalającej mieszkańcom znaleźć wyjaśnienie dlaczego nie odebrano z ich posesji odpadów w terminie i kiedy odbędzie się ten odbiór. Z tego powodu Biuro Obsługi Mieszkańców odebrało kilkadziesiąt reklamacji od mieszkańców, które dotyczyły usług, za których jakość odpowiedzialny jest ZM CZO „Selekt” i firma usługowa – obecnie Alkom.

AM, fot. A. Mendrala