Rada Gminy informuję, że w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2020 rok oraz sformułowanie ewentualnych wniosków.
  3. Wypracowanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.
  4. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp w rejonie ul. Maratońskiej w Skórzewie.
  5. Wniosek w sprawie utworzenia nowej formy ochrony przyrody w postaci zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w miejscowości Skórzewo, przy ul. Kolejowej.
  6. Wniosek w sprawie zakazu palenia w kominkach na terenie Gminy Dopiewo.

 

 

 

 

 

Data wydarzenia: 
Od 2019-12-02 15:00 do 2019-12-03 14:55
Komisja Oświaty