Gmina Dopiewo pozyskała blisko 300 tys. dotacji na budowę ul. Akacjowej w Dopiewie. Umowę o dofinansowanie podpisali 28.10.2019 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała i Skarbnik Gminy - Małgorzata Mazurek. 

Zadanie  pod nazwą „Budowa ul. Akacjowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dopiewo w gminie Dopiewo” realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, którego celem jest wsparcie budowy, przebudowy iremontów dróg gminnych i powiatowych ipoprawa warunków dla transportu drogowego. Projekt Gminy Dopiewo, dotyczący ul. Akacjowej, znalazł się w gronie 131 projektów - zadań gminnych w województwie wielkopolskim, które otrzymały rządowe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (podobnie jak ul. Berłowa w Dąbrówce; na liście rezerwowej znalazło się 89 innych wniosków).

Atutami wniosku Gminy Dopiewo, oprócz przygotowania do realizacji inwestycji, było pełnienie przez drogę gminną (ulicę Akacjową)  funkcji łącznika pomiędzy drogą powiatową 2403P (ul. Więckowską), a inną drogą gminną (ul. Ks. A. Majcherka) i jfakt, że znajduje się w tzw. zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej. 

Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie bezpośredniego połączenia z istniejącą zabudową jednorodzinną. Zakres prac obejmuje budowę 0,189 km ulicy Akacjowej o szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową. Wybudowany zostanie również jednostronny chodnik o szerokości 2,00-2,5 m., zjazdy indywidualne do posesji oraz 4 progi zwalniające.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 814 122 zł, a  dokładna kwota dotacji 299 194 zł.

Planowany termin realizacji - 2020 r.