Jako Wójt Gminy Dopiewo, przy wsparciu Wójtów i Burmistrzów sąsiednich Gmin Buk, Komorniki i Stęszew, od ponad roku podejmuję działania mające na celu wsparcie podmiotu prowadzącego Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną w Dopiewie (tzw. pomoc doraźna), tj. NZOZ Prima-Med w negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia, mających na celu zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania tego podmiotu i tym samym umożliwienia mu kontynuowania tej niezmiernie ważnej dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców działalności.

Pomimo spotkań z kierownictwem NFZ w Poznaniu, jak i moich apeli m.in. do Pana Posła Bartłomieja Wróblewskiego, który skierował wystąpienie do Oddziału NFZ, nie przyniosły żadnego rezultatu. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Dopiewie  niestety dobiega końca, ponieważ właściciel NZOZ Prima-Med złożył już w NFZ pismo z wypowiedzeniem umowy na prowadzenie tej pomocy…i aby nie doszło do sytuacji, że pacjenci z tego rejonu przypisani zostaną do któregoś ze szpitali na terenie Miasta Poznania, gdzie już dzisiaj sytuacja na oddziałach ratownictwa jest tragiczna.

Czytaj więcej: PDF icon List Otwarty Wójta Gminy Dopiewo Adriana Napierały w sprawie pomocy w utrzymaniu funkcjonowania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Dopiewie