Gmina Dopiewa uzyskała prawie 100 tysięcy dofinansowania na zagospodarowanie terenu wokół plaży w Zborowie. Dzięki projektom: „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Niepruszewskiego w Zborowie w Gminie Dopiewo” i „Miejsca obserwacji przyrody nad jeziorem Niepruszewskim w Zborowie w Gminie Dopiewo” powstanie mała architektura, 2 lunety widokowe w okolicy przystani nad jeziorem Niepruszewskim.

„Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Niepruszewskiego w Zborowie w Gminie Dopiewo”

Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego przy jeziorze Niepruszewskim poprzez rozszerzenie świadczonych funkcji rekracyjnych na terenie działki 2/47 w celu udostępnienia mieszkańcom Gminy Dopiewo nowej infrastruktury rekreacyjnej w roku  2020.

W ramach operacji planuje się zakup i montaż małej architektury na działce 2/47, przy kąpielisku GOSiR w Zborowie, ul. Plażowa 2, leżącej bezpośrednio nad jeziorem Niepruszewskim. 

Zakupione i zamontowane zostaną drewniane obrotowe leżanki oraz 3 komplety ławek.

  • Termin realizacji: do VIII 2020 r. 
  • Całkowite koszty kwalifikowane operacji: 94 432,00 zł
  • Dotacja stanowi 63.63% kosztów kwalifikowanych tj. 60 087,00 zł.

„Miejsca obserwacji przyrody nad jeziorem Niepruszewskim w Zborowie w Gminie Dopiewo”

Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego przy jeziorze Niepruszewskim poprzez  rozszerzenie świadczonych funkcji rekracyjnych na terenie działki 2/47 w celu udostępnienia mieszkańcom Gminy Dopiewo nowej infrastruktury rekreacyjnej w roku 2020.

W wyniku realizacji operacji teren rekreacyjny przy jeziorze Niepruszewskim zostanie uatrakcyjniony poprzez dostępność nowych elementów służących do obserwacji krajobrazu oraz przyrody.

Zakupione i zamontowane zostaną 2 lunety widokowe dwustanowiskowe dla dzieci i dorosłych, a także dla osób niepełnosprawnych oraz po 1 komplecie: ławki edukacyjnej oraz tablicy z funkcją edukacyjną i modułem dźwiękowym.

  • Termin realizacji: do VIII 2020 r. 
  • Całkowite koszty kwalifikowane operacji: 51 752,00 zł
  • Dotacja stanowi 63.63% kosztów kwalifikowanych tj. 32.929,00 zł