Gmina Dopiewo zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu grantowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

  • ukończony 25 rok życia;
  • zamieszkanie na terenie województwa wielkopolskiego;
  • brak uczestnictwa w innym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” na terenie województwa wielkopolskiego.

W ramach projektu przewidziane jest przeprowadzenie szkoleń z 7 modułów PDF icon szczegółowy opis modułów. Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 16 godzin (4 spotkania po 4 godziny lub 2 spotkania po 8 godzin). Zajęcia będą odbywały się zarówno w dni powszednie jak i w weekendy.

Liczba szkoleń z danego modułu będzie zależała od zadeklarowanego zainteresowania zgłaszających się osób. Każdy chętny może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Zajęcia odbywać się będą: na terenie Gminy Dopiewo, a w szczególności w Urzędzie Gminy Dopiewo oraz Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Konarzewie.

Zapisy na szkolenia:

PDF icon Pobierz Regulamin naboru oraz deklaracje udziału, w wersji papierowej dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo. Dokumenty rekrutacyjne należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, pok. Nr 7.

Informacje na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu: 61 89 063 73 lub pytania proszę kierować na adres e-mail: szkolenia@dopiewo.pl.

Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie ustalony na podstawie otrzymanych deklaracji przystąpienia do projektu.

Zapraszamy do zapisów - Decyduje kolejność zgłoszeń

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.