Wójt Gminy Dopiewo w dniu 16 kwietnia 2019 r. podpisał umowę na zagospodarowanie działki 585/1 przy ul. Komornickiej w Dąbrówce.

Wykonawcą została firma IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany Dziedzice 59, 62 – 404 Ciążeń. Termin realizacji inwestycji wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wartość inwestycji to 1.186 077,76 zł.

Zakres prac obejmuje:

  • oświetlenie terenu,
  • poidełka,
  • montaż ławek i koszy,
  • wykonanie wiaty i ściany,
  • montaż stojaka na rowery i stacji naprawczej,
  • montaż urządzeń siłowni zewnętrznej,
  • montaż urządzeń street workout,
  • wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych i placów,
  • utworzenie terenów zielonych,
  • wykonanie boiska wraz z odwodnieniem.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Operacji pt.: Zagospodarowanie działki przy ul. Komornickiej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo Etap 1 jest współfinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW ma lata 2014 - 2020 zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00829-6935-UM1511346/18 z dnia 09.08.2018 r.