W związku z trwającymi  w Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przygotowaniami do wdrożenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, w lutym bieżącego roku zostaną ogłoszone otwarte konkursy dotacyjne w ramach następujących priorytetów Programu:

  • Priorytet 1a   -  Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego;
  • Priorytet 3    -  Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;
  • Priorytet  4  -   Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich;
  • Priorytet  5  -   Wsparcie doraźne.

W związku z faktem, że PROO jest nowym instrumentem wsparcia organizacji społeczeństwa obywatelskiego konieczne jest możliwie szerokie informowanie nt działań, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu.

W dniu 21 lutego 2019 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa wielkopolskiego,
w trakcie którego przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności przedstawi:

  • założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich,
  • zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach,
  • praktyczne wskazówki, jak wypełniać wnioski o dotacje.

Miejsce spotkania: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18, sala Herbowa budynek C, pierwsze piętro.

Czas spotkania: 21 lutego 2019 rok, godzina 13.00 -15.00.

Chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać pod numerem telefonu 61 8541279, lub na adres mailowy: krupecka@poznan.uw.gov.pl

 

 

ngo