Stowarzyszenie Metropolia Poznań, do którego należy Gmina Dopiewo wprowadziła program na rzecz czystego powietrza „Weź nie truj!”.

W ramach programu zapraszamy 4.12.2018 roku na warsztaty, które odbędą się w sali konferencyjnej GOSiR o godzinie 18.00 (Czas trwania około 2 godz.)

Zachęcamy wszystkich mieszkańców.

Szkolenie organizowane jest w ramach ogólnopolskiego programu dotyczącego Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) Państwowy Instytut Badawczy oraz Polski Alarm Smogowy opracowali wystandaryzowaną dla całego kraju specyfikację sprzętu i materiałów edukacyjnych w ramach Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA).

W ramach tego programu (ESA) zostaną zainstalowane w szkołach na terenie metropolii Poznań, w tym Gminy Dopiewo (w 9 placówkach oświatowych) systemy pomiarowe składające się z: miernika zanieczyszczenia (zainstalowanego na zewnątrz szkoły), monitora informacyjnego (wewnątrz szkoły) oraz komputera. Ponadto na bazie systemu pomiarowego w ramach projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej odbędą się warsztaty edukacyjne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz społeczności lokalnej, których celem jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza. Dodatkowo dostępne będą również materiały edukacyjne, które pozwolą nam jeszcze bardziej propagować.

Szkolenie poprowadzą eksperci z firmy NASK i Polski Alarm Smogowy.

W programie:

  • Czym jest smog i skąd się bierze?
  • Polska jako Kraj o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie.
  • Jakie są główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza.
  • Jak oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wpływa na nasze zdrowie?
  • Jak chronić się przed smogiem?
  • Jak rozwiazać problem smogu w Polsce?
  • W jaki sposób dowiedzieć się o stanie powietrza w naszej okolicy?
  • Gdzie szukać informacji na temat jakości powietrza i możliwych sposobów jego popraw?
  • Jak możesz skorzystać z dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze?
  • Kiedy powietrze w Polsce będzie czyste? Programy dotacyjne i instrumenty wsparcia w zakresie ograniczania niskiej emisji.

Rejestracja pod numerem telefonu: 618 906 362 

i adresem e-mail: weznietruj@dopiewo.pl

Materiały informacyjne:

PDF icon 01_ulotka.pdf

PDF icon 02_ulotka.pdf

PDF icon 03_ulotka.pdf

PDF icon 04_ulotka.pdf

PDF icon 05_ulotka.pdf

PDF icon 06_ulotka.pdf

PDF icon 07_ulotka.pdf