Dąbrówka, Palędzie i Więckowice to sołectwa, z których pochodzą zwycięskie projekty III edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego. O rozstrzygnięciu zadecydowało blisko 7 tysięcy osób, które wzięły udział w głosowaniu między 7 a16 listopada 2018 r.

Gmina Dopiewo zrealizuje w 2019 r. następujące projekty w ramach DBO:

  • Grupa I: „Zagospodarowanie parku poprzez modernizację placu zabaw oraz wykonanie trawiastego boiska do gry w piłkę nożną”. Koszt 144.767 zł. Projekt dotyczy terenu  przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Wynik:1852 głosy skorygowane (punkty).
  • Grupa II: „Sport i Bezpieczeństwo”. Koszt: 95 000 zł. Projekt dotyczy modernizacji boiska wiejskiego i wyposażenia w quad ratunkowy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Palędziu. Wynik: 1164 głosy skorygowane (punkty).
  • Grupa III: „Rowerowy plac zabaw – pumptrack”. Koszt 60.000 zł.  Projekt obejmuje zaprojektowanie toru przeszkód dla rowerzystów zlokalizowanego w Więckowicach. Wynik: 115 głosów skorygowanych (punktów).

Łączna liczba głosów oddanych w Dopiewskim Budżecie Obywatelskim wyniosła w tym roku 6999, w tym 6820 głosów ważnych i 179 nieważnych (2,6%). Drogą elektroniczną oddano 5106 głosów, w tym 5068 głosów ważnych i 38 nieważnych. Drogą papierową oddano 1893 głosy, w tym 1752 głosy ważne i 141 nieważnych. Na uwagę zasługuje fakt, że w tegorocznym głosowaniu udział wzięło więcej mieszkańców niż w dwóch poprzednich edycjach DBO razem wziętych. W 2016 r. głosowało 3297 osób, a w 2017 r. – 2665. Po części zasługą wzrostu zainteresowania może być zniesienie ograniczeń wiekowych, po części -zmiany formuły. Co czwarty głosujący miał mniej niż 18 lat.  Wyrównaniu szans sprzyjało przypisanie projektów do grup ze względu na liczbę mieszkańców sołectw, co powodowało mniejszą liczbę „walczących ze sobą” projektów, a także mnożeniu oddanych głosów przez współczynniki korygujące, które różnicowały siłę głosów pozyskanych przez projekty z sołectw o różnej liczebności.

Na projekty grupy 1 oddano 63,2% głosów. Na projekty grupy 2 oddano 34,7%. W grupie 3 zgłoszono tylko jeden projekt, który uzyskał wymagane regulaminem poparcie, ale z pewnością brak konkurencji wewnątrzgrupowej spowodował, że kampania i zainteresowanie w postaci liczby głosujących dużo mniejsze.

Zwycięzca grupy 1– projekt „Zagospodarowanie parku poprzez modernizację placu zabaw oraz wykonanie trawiastego boiska do gry w piłkę nożną” (Dąbrówka) uzyskał blisko 39% głosów oddanych na 5 projektów biorących udział w głosowaniu w tej grupie. Pod względem głosów skorygowanych otrzymał blisko 41% . Drugi projekt pod względem liczby głosujących otrzymał  prawie 28% głosów, a po przeliczeniu - 33% głosów skorygowanych. Rywalizacja w tej grupie była silna, co widać patrząc na głosy „elektroniczne” i głosy „papierowe”. Gdyby miały decydować wyłącznie głosy elektroniczne to kolejność byłaby odwrotna: wygrałby projekt „Strefa rodzinna Dopiewo”. Widać, że zwycięzcy włożyli sporo pracy w zbieranie głosów „papierowych” w terenie, bo uzbierali ich 12 razy więcej od projektu, który uplasował się na drugim miejscu w grupie. Warto podkreślić, że w obu poprzednich edycjach nie było projektów z Dopiewa. Na uwagę zasługuje także fakt, że był to jednocześnie drugi wynik w całym zestawieniu  11 projektów uczestniczących w głosowaniu tej edycji. Przewaga, uzyskana przez triumfatora grupy 1, dzięki głosom „papierowym”, uczy tego, że nie można lekceważyć żadnej z obu form pozyskiwania głosów. Trzecie miejsce w grupie 1 przypadło projektowi „Kolorowe boiska” ze Skórzewa, którego poparcie sięgnęło 18% głosów i 14% głosów skorygowanych. Grupa 1 obejmowała projekty zgłoszone przez mieszkańców sołectw: Dąbrówka, Dopiewo i Skórzewo.

Wygrana projektu „Sport i bezpieczeństwo” (Palędzie) w grupie 2, w której pod głosowanie również poddano 5 projektów, jest wyraźna. Zdobył on 48% głosów oddanych na wszystkie projekty w grupie i blisko 50% głosów skorygowanych (punktów). Jedynie 31% głosów spośród wszystkich, jakie uzyskał ten projekt, zostało oddanych „elektronicznie”; większość pochodzi z kart papierowych wrzuconych do urny, co również świadczyć może o pracy wykonanej w terenie. Na drugim miejscu w grupie 2 znalazł się projekt „Aktywne i estetyczne centrum Konarzewa – rewitalizacja i zagospodarowanie” – 20% głosów i 19% głosów skorygowanych.  Na trzecim miejscu rywalizację zakończył w tej grupie projekt „Rodzinny Zakątek - plac zabaw ze strefą dla młodzieży - etap I”, (Dąbrowa), który otrzymał 19% głosów i 18% głosów skorygowanych w grupie. Gdyby miały decydować głosy elektroniczne projekt  ten by wygrał. Grupa 2 obejmowała projekty zgłoszone przez mieszkańców sołectw: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie i Zakrzewo.

Grupa 3 dotyczyła sołectw: Gołuski, Trzcielin i Więckowice. Z dwóch pierwszych nie wpłynął żaden projekt i jedyny projekt, który wpłynął z Więckowic nie miał w tegorocznej edycji konkurencji, co nie znaczy, że za rok będzie równie łatwo.  

W III edycji zostało zgłoszonych przez mieszkańców 19 projektów, z których do głosowania zakwalifikowano 11 - 3 spośród nich zostaną zrealizowane, co również jest sytuacją bez precedensu (w edycji pierwszej DBO wyłoniono 2 zwycięskie projekty, a w edycji drugiej tylko 1).

DBO aktywizuje i integruje. W głosowaniu wzięli udział mieszkańcy ze wszystkich 20 miejscowości Gminy Dopiewo. Najwięcej głosów oddali mieszkańcy miejscowości dużych, z których pochodziły projekty biorące udział w rywalizacji: Dąbrówki (1348), Skórzewa (1284), Dopiewa (1075), ale głosowali też mieszkańcy miejscowości, z których nie zgłoszono żadnego projektu, np. Zakrzewo (194) czy Gołuski (88). Oczywiście dawał o sobie znać lokalny patriotyzm i większość głosów, jakie zdobywały projekty, oddawali  mieszkańcy sołectw, których dotyczyły. Jednak w przypadku zwycięskich projektów z grup 1 i 2 widać, że nie tylko. Projekt „Sport i bezpieczeństwo” wsparło 1140 osób, w tym 685 mieszkańców Palędzia, z którego ten projekt pochodził.  Z kolei na obydwa projekty z Dąbrówki - „Zagospodarowanie parku poprzez modernizację…” i „Kulturalną Dąbrówkę” zagłosowało w sumie 1830 osób, przy czym w głosowaniu DBO wzięło udział 1348 mieszkańców tej miejscowości, którzy wspierali i  inne projekty, także spoza Dąbrówki - aż 10 z 11 projektów, na które można było oddać swój głos w tej edycji. Z tego, co w ramach DBO powstanie czy zostanie zrealizowane, mogą korzystać wszyscy, bez względu na miejsce zamieszkania. 

AM, wykresy  i tabele PR

PDF icon dbo-iii-edycja-wyniki.pdf

PDF icon glosy-na-zadania.pdf

PDF icon glosy-w-miejscowosciach.pdf

PDF icon glosy-na-zadania-w-gr-wiekowych.pdf

PDF icon tabela_zadania_plec_wiek.pdf

 

dbo